About lessons

Vedené lekcie:

Začiatočníci – toto rozdelenie nie je založené ani tak na samotnej výkonnosti športovca ako na jeho skúsenostiach, chápaní cvikov a techniky ich prevedenia. Na týchto tréningoch máme viac času a možností či už skupinovo alebo jednotlivo ako ľuďom vysvetliť a naučiť ich správne vykonávať konkrétne tréningové techniky

Pokročilí – v prípade, že máte osvojené základne techniky či už vzpieračské, silové alebo gymnastické bude tento tréning pre Vás istotne vhodnejší nakoľko sa kladie väčší dôraz už aj na samotnú intenzitu workoutov

Vzpieranie – dril vzpieračských techník trh (snatch) a nad hod (clean and jerk) a ich jednotlivých medzistupňov prevedenia

Sila – dril a samotná práca na zlepšení techniky a výkonnosti v silových disciplínach akými sú drepy, mŕtve ťahy a tlakové disciplíny zamerané na vrchnú časť tela

Gymnastika – práca predovšetkým na cvikoch s vlastnou váhou na rôznom náradí ale aj bez neho

Mobilita – v mnohých športoch podceňovaná ale u nás nevyhnutná stránka, ktorá nám zabezpečí ako lepšie výkony tak aj prevenciu pred zraneniami a lepšie pohybové možnosti či už pri tréningu alebo aj mimo neho

Kurzy:

On ramp – kurz vhodný, a v niektorých prípadoch až nevyhnutný pre každého, kto začína s tréningom na báze CrossFitu (definícia, základné pojmy, druhy cvikov, …)

Pohybové vzorce a technika – špecifické kurzy zameraná na konkrétne skupiny cvikov (kettlebel kurz, kurz hrazdy, …)

Špeciálne:

Osobný tréning – v prípade špecifických požiadaviek alebo potrieb dávame možnosť týchto tréningov, ktoré sú maximálne prispôsobené potrebám a pomôžu Vám odstrániť zlozvyky alebo naučiť sa nové tréningové techniky, prípadne zapracovať na zmenách postavy alebo výkonnosti

Tímový tréning – najlepšia vec na utuženie kolektívu a zdravej súťažnej atmosféry 🙂