GDPR

Milí návštevníci našej telocvične,

od 25. Mája 2018 sa riadime podľa nariadenia EÚ týkajúceho sa ochrany osobnych údajov:

Tento dokument obsahuje informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. (ďalej len „GDPR“).

Prevádzkovateľ so sídlom:
MyWay Gym
Združ.,p.strany,cirkvi
Ulica na Kopanice 4157/17
03861 Vrútky
Slovenská republika

IČO: 51019442

Email: info@myway-gym.sk
Web: www.myway-gym.sk
Telefón: +421903068315

Dotknutá osoba/zákazník
Fyzická osoba, ktorá využíva služby poskytované prevádzkovateľom v obchodnej prevádzke MyWay Gym na adrese OD Fix – Námestie Svetozára Hurbana Vajanského, 036 01 Martin alebo prostredníctvom internetových stránok prevádzkovateľa.

Účel spracovania osobných údajov
Spoločnosť MyWay Gym spracováva osobné údaje svojich zákazníkov za účelom realizácie služieb, ktoré poskytuje v rámci aktivít svojho občianskeho združenia.

Údaje poskytnuté pri realizácii kúpnej zmluvy, objednávky, zákazky alebo pri inom spôsobe kontaktovania spoločnosti (osobná návšteva, telefón, email, sociálne siete /facebook, instagram, youtube/, kontaktný formulár na www.krystalia.sk)

Aby bolo OZ MyWay Gym schopné zabezpečiť komunikáciu so zákazníkom pre zrealizovanie dodania služby, ako aj poskytnúť odpovede na otázky návštevníkov telocvične a svojich internetových stránok, môže od zákazníkov požadovať nasledovné informácie:
– meno, priezvisko
– emailovú adresu
– telefónne číslo
– adresu

Poznámka: Použitie údajov uvedených v tomto bode je v zmysle GDPR nevyhnutné pre plnenie zmluvy (t.j. priamo súvisia s poskytovaním služby – organizácia aktivít, kurzov a udalostí, na ktoré sa zákazník prihlasuje) a preto spoločnosť spracúva tieto údaje bez samostatného udeleného súhlasu klienta.

Tieto údaje slúžia výhradne na zabezpečenie komunikácie so zákazníkom a zrealizovanie dodania tovaru/služby, realizáciu zákazky, resp. objednávky zo strany zákazníka.

Údaje potrebné pre prihlásenie sa na aktivitu/kurz/udalosť prostredníctvom rezervačného systému

OZ MyWay Gym na zabezpečenie poskytovaných služieb využíva rezervačný systém Calendiari (www.calendiari.com) a rozvrh plánovaných aktivít zverejňuje na svojej internetovej stránke www.krystalia.sk. Prostredníctvom rezervačného systému zabezpečuje organizáciu svojich aktivít, kurzov a iných udalostí. Pri prihlásení prostredníctvom rezervačného systému nám zákazník poskytuje tieto údaje:
– meno, priezvisko
– emailová adresa
– telefónne číslo

OZ MyWay Gym tieto údaje využíva výhradne na administráciu aktivít, na ktoré sa zákazníci prihlásia (napr. potvrdenie rezervácie, zrušenie termínu, príp. zmena).

Poznámka: Použitie údajov uvedených v tomto bode je v zmysle GDPR nevyhnutné pre plnenie zmluvy (t.j. priamo súvisia s poskytovaním služby – organizácia aktivít, kurzov a udalostí, na ktoré sa zákazník prihlasuje) a preto spoločnosť spracúva tieto údaje bez samostatného udeleného súhlasu klienta.

Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o úpravu, prípadne vymazanie údajov z rezervačného systému prostredníctvom uvedených kontaktných informácií. V prípade, že má klient záujem o dodatočné objasnenie uvedených údajov, môže nás o to kedykoľvek požiadať.

Použitie osobných údajov na účely marketingu – OZ MyWay Gym Newsletter

Spoločnosť na účely marketingu, t.j. rozposielanie informačných emailov, využíva služby MailChimpu (www.mailchimp.com). Na tieto účely môže spracúvať nasledovné údaje svojich zákazníkov:
– meno, priezvisko
– emailová adresa

Prihlásenie k odberu noviniek informujúcich o činnosti našej telocvične a o službách, ktoré ponúkame, je možné na našej internetovej stránke www.myway-gym.sk. Pokiaľ máte záujem o odoberanie noviniek o našej činnosti prostredníctvom informačných emailov, je potrebné zaškrtnúť v prihlasovacom formulári tlačidlo „Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) na účely zasielania newslettera“. Len na základe tohto súhlasu Vám budeme môcť zasielať informácie, o ktoré máte záujem. Pokiaľ nám neudelíte súhlas k zasielaniu informačných emailov, Vaša emailová adresa bude vymazaná.

Prihlásenie k odberu noviniek je dobrovoľné a realizuje sa len na základe súhlasu od klienta. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz v emaili alebo nás môžete kontaktovať mailom na info@myway-gym.sk.

Súbory cookies

OZ MyWay Gym môže využívať možnosti, ktoré ponúkajú súbory cookies, najmä identifikáciu internetového prehliadača a sledovanie spôsobu, akým prechádza návštevník internetové stránky spoločnosti. Vďaka tomu môže zdokonaľovať webové stránky a lepšie ich prispôsobiť potrebám zákazníka a ostatných návštevníkov svojich webových stránok.

Pri návšteve webových stránok OZ MyWay Gym je návštevník informovaný o používaní súborov cookies a o možnosti ich zablokovania.

Upozornenie: Niektoré funkcie webových stránok (napr. rezervačný systém) nemusia fungovať, ak bude funkcia prijímania cookies v prehliadači návštevníka webovej stránky vypnutá.

Zmena a výmaz osobných údajov, odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o zmenu, prípadne výmaz osobných údajov. V takomto prípade nás prosím kontaktujte prostredníctvom mailu alebo telefonicky na vyššie uvedených kontaktoch.

Ďalšie subjekty, ktoré majú prístup k osobným údajom
OZ MyWay Gym neposkytuje osobné údaje svojich klientov tretím stranám. Na zabezpečenie niektorých činností však využíva aj služby externých dodávateľov, ktorí zabezpečujú ochranu osobných údajov podľa GDPR (účtovníctvo, MailChimp, WordPress, rezervačný systém Calendiari).

Zabezpečenie ochrany osobných údajov
OZ MyWay Gym na účely zabezpečenia ochrany osobných údajov svojich klientov prijala primerané bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov podľa nového nariadenia GDPR, ktoré vstupuje do platnosti 25.mája 2018. Spôsob ochrany a zabezpečenia osobných údajov klientov v súlade so zákonom ustanovuje spoločnosť vo svojich interných bezpečnostných smerniciach.