Pravidlá telocvične

Pre plynulý chod, spokojnosť a priateľskú atmosféru Vás chceme poprosiť o dodržiavanie pár jednoduchých zásad:

1.Dodržuj zásady registrácie na tréningy (prihlasovanie, odhlasovanie minimálne 4 hodiny vopred).

2.Prezúvaj sa pri vchode do obuvi určenej výlučne na tréning v telocvični.

3.Buď pozorný počas vysvetľovania techniky cvikov a jednotlivých súborov cvičení (workoutov).

4.Používaj magnézium rozvážne a výlučne v nádobe na to určenej, tvoj výkon nezlepší, buď si dobrý alebo nie.

5.Nerozširuj svoju DNA (pot, krv, slzy,…) po telocvični viac ako je nevyhnutné.

6.Náradie po sebe vždy uprac, každý jeden kus má svoje miesto. V prípade potreby ho očisti od svojej DNA alebo magnézia.

7.Zaobchádzaj s vybavením opatrne. Avšak chápeme, že každý z času na čas potrebuje zhodiť činku na zem.

8.Na cviky vyžadujúce kontakt so stenami (HSPU, L-sit, …), prosím používaj výlučne na to určené steny (obité drevenými OSB doskami).

9.Na vyhadzovanie medicinbalu na steny (wall ball shots) prosím používaj iba na to vyhradené zelené čiary.

10.Informujte svojho trénera v prípade akýchkoľvek fyzických obmedzení alebo v prípade zranenia.

11.Hudba v telocvični je pridaná hodnota a nikdy nebude vyhovovať každému, rešpektuj aktuálny výber a v prípade záujmu o zmenu konzultuj s trénerom počas vhodnej doby.

12.Buď fair play, dodržuj štandardy cvikov a uisti sa, že správne počítaš svoje opakovania.

13.CrossFit je o komunite, tímový výsledok a dobrá atmosféra sú dôležitejšie ako Tvoje Ego.

14.V priestoroch telocvične ste za svoje zdravie zodpovední sami !

                 Ďakujeme