Prihlásenie na tréning

Aby ste si mohli rezervovať tréning, kliknite na link Rozvrh tréningov nižšie, vytvorte si konto alebo sa priamo zaregistrujte.

V prípade, že ste nový užívateľ systém Vám umožní sa bez kreditu prihlásiť iba 1x. Následne bude prihlásenie možné len ak máte dobitý kredit (členské).

Len v  špecifickom prípade, že ste si zabudli dobiť kredit (členské), kontaktujte nás pre prihlásenie na tréning na tel. čísle +421 903 068 315.

ROZVRH TRÉNINGOV

Pravdilá prihlasovania/odhlasovania na tréningy:

  1. Prihlásiť sa na tréningy je možné maximálne 7 dní vopred (pokiaľ sú tréningy nahodené v rozvrhu).
  2. Odlhásiť sa z tréningu je možné minimálne 4 hodiny pred tréningom. Ak sa tak nestane kredit bude automaticky odrátaný bez ohľadu na to, či sa tréningu fyzicky zúčastníš alebo nie. Ak máš členstvo (mesačné/3-mesačné alebo ročné) bude v prípade neúčasti odrátaný 1 deň z jeho platnosti.
  3. Ak sa nestihneš odhlásiť z tréningu 4 hodiny vopred, z neočakývaných vážnych dôvodov kontaktuj nás na tel. čísle +421 903 068 315.
  4. „Cena“ každého tréningu je 4 kredity.